Innovatie Advies achtergrond logo (alleen wijzers)

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het innoveren, dan kan 5over8 op diverse manieren u hierbij helpen, zoals: 

De toegevoegde waarde van coaching kan heel groot zijn. Zeker wanneer u een voor u nieuw terrein gaat betreden, zoals het opzetten van een nieuwe business, het betreden van een nieuwe markt, of het ontwikkelen van een nieuw productconcept. Of, wellicht wilt u in uw organisatie een (nieuwe) ‘business development’ of ‘innovatie management’ functie opzetten.
5
over8 kan daarbij voor u ‘sparing partner’ zijn, met u meedenken, u praktische tips geven, of u voorzien van een frisse kijk.

Coaching

“Is ons innovatie proces adequate vormgegeven en gemanaged?“ “Worden risico’s en onzekerheden goed gemanaged?” “Wordt er optimaal gebruik gemaakt van op de markt beschikbare tools? “Hoe kunnen wij onze innovatieve kracht vergroten?” Bij deze op innovatie management gerelateerde vragen (en natuurlijk vele anderen) kan 5over8 vakkundig adviseren.

Advies

Het proces om business ideeën te genereren en te vertalen in uitgewerkte business concepten plannen is voor veel organisaties een moeilijk traject. 5over8 is gespecialiseerd in dit traject kan u daarin begeleiden. Dit door de inbreng van praktische werkvormen (o.a. workshops) en het begeleiden van (groeps-)processen. Uitgangspunt hierbij is dat de inhoudelijke kennis door u (uw bedrijf) zelf wordt ingebracht.

Procesbegeleiding

Diensten

Heeft u de behoefte om een innovatie-/ vernieuwingsproces te managen, maar beschikt uw organisatie (tijdelijk) niet over een collega met de daarvoor benodigde benodigde kennis en ervaring? 5over8 Interim Management is dan voor u wellicht  een goede oplossing.

Interim Management

Het valideren van de aantrekkelijkheid van (in workshops) gedefinieerde productproposities is veelal een sleutelfactor voor succes. 5over8 kan hiervoor een (web enabled) onderzoek voor u opzetten en uitvoeren, gebruik makend van specialistische marktonderzoek tools.

Marktonderzoek/validatie

duurzaamheid in innoveren