Innovatie Advies achtergrond logo (alleen wijzers)

5over8 klanten zijn actief in diverse branches en sectoren, en zijn zowel groot als klein. Er zijn projecten uitgevoerd in de glastuinbouw, de vastgoed sector, bij gemeenten, bij ICT bedrijven, verzekeraars, energieleveranciers, politieke partijen, etc. Soms worden 5over8 projecten uitgevoerd in samenwerking mat partners. Hieronder vind u enkele referentieprojecten met een korte toelichting.

Projecten

Gemeente Sluis

Unaniem is een samenwerkingsverband van glastuinbouwbedrijven (groentetelers). Door een aantal marktontwikkelingen staat de continuÔteit en winstgevendheid van de sector onder druk. Om deze voor de Unaniem groente telers op termijn te waarborgen is onderzoek verricht naar de mogelijkheid om duurzame nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te zetten. Hiervoor heeft 5over8 concepten ontwikkeld en haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.

Unaniem, grip op prijsvorming

De energiemarkt is momenteel volop in beweging, enerzijds door marktliberalisatie,† anderzijds ten gevolge van technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leiden vaak tot kansen voor nieuwe producten die aantrekkelijk zijn voor leverancier, klant en milieu. Het inventariseren van commerciŽle mogelijkheden van nieuwe technologieŽn en het uitwerken van ideeŽn in concrete product proposities, en business cases en plannen is een veelomvattend proces, waarbij diverse interne en externe belanghebbenden betrokken zijn. 5over8 heeft onder de vlag van Inpaqt voor een grote energieleverancier hierbij het procesmanagement† ingevuld.

Energieleverancier

Fortress

Scope: ††††††† †Visioning, idee generatie, draagvlak creatie

Methoden:†† † SWOT analyse, Stakeholder analyse, AV-mapping

Scope: ††††††† †Concept ontwikkeling en haalbaarheids-onderzoek.

Methoden:†† † Stakeholder analyse, AV-mapping, propositie ontwerp, concurentie analyses, marktonderzoek, conjoint analyse, kosten-baten analyse.

Scope: ††††††† †Visioning, idee generatie, draagvlak creatie

Methoden:†† † SWOT analyse, Stakeholder analyse, AV-mapping

Scope: ††††††† †Idee generatie & uitwerking† business cases/plannen

Methoden:†† † Stakeholder analyse, AV-mapping, propositie ontwerp, concurentie analyses risico analyse, kosten-baten analyse, gevoeligheids-analyses.

Door het succes van de Europese integratie is de aanzuigende werking van de grensplaats Sluis voor buitenlandse bezoekers beduidend minder geworden. Hierdoor is de vanzelfsprekende sterke economische positie van Sluis de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk komen te staan. Besloten werd nieuwe initiatieven te ontwikkelen ter versterking van de lokale economie, met meerdere economische dragers voor een gebalanceerde lokale economie. Onder begeleiding van Inpaqt samen met 5over8 zijn concrete en breed gedragen concepten ontwikkeld voor een nieuwe economie van Sluis.

Fortress is een projectontwikkelaar en multidisciplinaire vastgoedonderneming. Als projectontwikkelaar is zij betrokken bij diverse (her)inrichtingsprojecten van steden en gebieden. Zo ook bij de grootschalige herinrichting van een badplaats. Fortress is zich hierbij bewust dat succes en een voortvarend projectverloop kan worden gerealiseerd indien een Ďwin-winí situatie wordt gecreŽerd waarbij aan de belangen van alle relevante betrokkenen tegemoet wordt gekomen.
Om een eerste aanzet te geven aan het definiŽren van een breed gedragen project voor de betreffende badplaats heeft Fortress een beroep gedaan op Inpaqt/5
over8.† Vraagstelling daarbij was: het inventariseren van belangen van de diverse betrokkenen inzake een mogelijk (her)ontwikkeling/ vastgoed project in de badplaats, het achterhalen in hoeverre de diverse belangen al dan niet op een lijn liggen en het schetsen van de eerste contouren van een (her)ontwikkeling/ vastgoed project gericht op het duurzaam versterken van de ruimtelijk/ economische structuur van de badplaats. Deze contouren vormen de basis om invulling te geven aan de plannen.

Scope: ††††††††† †Business review/ marktonderzoek

Methoden:††††† † Stakeholder analyse, AV-mapping, propositie analyse, concurentie analyses, marktonderzoek.

Wuzzon is een internet community waarbij de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om digitale content (ringtones, wallpapers, annimaties) voor mobile platforms te delen. Hierbij kunnen community leden op een laagdrempelige manier eigen Ďshopsí opzetten om (zelfgemaakte) content te verkopen. Deze shops zijn toegankelijk via de diverse communities zoals Hyves, Sugababes, Superdudes. 5over8 heeft i.o.v. het CIM Wuzzon begeleid bij het evalueren van haar waardepropositie en het valideren van aannames d.m.v. marktonderzoek.

duurzaamheid in innoveren