Innovatie Advies achtergrond logo (alleen wijzers)

Tom Sengers

Hallo, graag wil ik mij hier aan u voorstellen. Mijn naam is Tom Sengers. Ik help organisaties met het bedenken van nieuwe producten en diensten. Met een mooi woord: “innovatie-management”. Ik werk daarbij vanuit mijn eigen adviesbedrijf: 5over8 Innovatie Advies, een eenmanszaak, maar vaak werk ik ook samen met partners.

Ik ben altijd bezig met nieuwe dingen, met creatieve zaken, met wat klanten nu eigenlijk willen, maar ook met de bedrijfsmatige aspecten van het innoveren. Heel afwisselend en positief werk dus, en het leuke is dat ik veel zie en hoor, en dat ik bij veel verschillende bedrijven en organisaties kom.

De eindproducten van mijn activiteiten zijn meestal uitgewerkte ideeën in de vorm van concrete business concepten en business plannen. Ik doe dit vanuit de rol als procesbegeleider. Mijn rol is wellicht het beste te vergelijken met een ‘vroedvrouw’, innoveren is voor veel bedrijven immers vaak een moeilijke en zware ‘bevalling‘’.

De inhoudelijke kennis wordt ingebracht door mijn klanten. Ik hanteer daarbij veelal de ‘workshops’ als werkvorm. Ik breng methodes en technieken in op het gebied van innovatie management. Deze heb ik teruggebracht tot de essentie zodat ze praktisch hanteerbaar zijn. Ik vorm het groepsproces en begeleid het team. Ik probeer daarbij energie over te dragen en een sfeer van “een nieuw begin” te kweken. Innoveren moet leuk zijn, en is ook leuk! Dit probeer ik in mijn projecten in te brengen,… een nieuw elan!

Directeur/Adviseur 5over8 Innovatie Advies

E-mail: tomsengers@5over8.nl

Tom Sengers (Ir.)

Telefoon: 06 - 383 222 39

duurzaamheid in innoveren