Innovatie Advies achtergrond logo (alleen wijzers)

Innoveren doe je samen!
Innoveren is in het algemeen een proces waaraan verschillende belangen- of kennisdragers participeren. Van belang daarbij is dat er tussen hen een dialoog plaatsvindt, en ieders kennis en ervaring wordt gecombineerd. 

Vrije ruimte
Het is om deze redenen dat 5over8 bijzonder positieve ervaringen heeft met de ‘workshop’ als werkvorm binnen innovatietrajecten. Hierbij wordt getracht een ‘vrije ruimte’ te creëren waarin los van de dagelijkse druk samen kan worden nagedacht en rekenschap kan worden gegeven wat men wil, hoe te handelen en waar de prioriteiten te leggen.

Workshops

If I tell you, you will forget

If I show you, you will remember

If I involve you, you will understand

(Confucius)

Workshop
“Een workshop is een participatieve werkbijeenkomst, waarin mensen die belangen– of kennisdragers zijn, door middel van een open dialog actief meewerken aan het resultaat. De workshop wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider (facilitator).”

[Noordik/Blijsie]

* Denk daarbij ook aan de drie MVO P’s: People, Planet, Profit.

Draagvlak
In een vroeg stadium kunnen daarbij ‘denkers’ en potentiële ‘uitdragers’ vanuit de belangrijkste betrokken disciplines en afdelingen worden geïnvolveerd en samen ‘in gesprek’ gaan. Hierbij wordt consensus, visie en draagvlak gecreëerd: succesfactoren voor een voortvarende project uitvoering.
Daarnaast wordt met het samen denken over waarden van de diverse belangendragers* en de wijze waarop daaraan tegemoet kan worden gekomen, op de meest doeltreffende wijze klantgericht en een (maatschappelijk) verantwoord vernieuwen ‘gezaaid’ in de organisatie. Hiermee wordt de kiem gelegd voor een gedragen veranderingsproces: vanuit de beleving en overtuiging van de belangrijkste belanghebbenden
.

duurzaamheid in innoveren

Werkvormen en technieken
Tijdens workshops worden een aantal werkvormen en technieken gehanteerd, die samen een logisch geheel vormen. Voorbeelden: brainstorming, kaartvragen, vrije associatie technieken, mindmapping, het opstellen van relatie diagrammen en correlatie matrices.

Media
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende media zoals flip-overs, mindmapping software (PC+beamer) en web enabled innovatie management software.