Innovatie Advies achtergrond logo (alleen wijzers)Innovatie Advies memo

5over8 gebruikt bij de uitvoering van werkzaamheden methoden, technieken en tools om het proces te versnellen en tot een optimaal resultaat te komen.
In een door 5
over8 ‘ontworpen’ innovatie traject worden methoden en technieken veelal in combinatie met elkaar gebruikt, zodanig dat er een efficiënte projectuitvoering en consistente aanpak ontstaat.
Een overzicht van gebruikte methoden, technieken en tools:

· Innovation Management Systematiek (IMS)

· Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) / xTRIZ

· Root Conflict Analysis

· Function Analysis

· Systematic Inventive Thinking (SIT)

· Outcome Driven Innovation

· Stakeholder analyse

· Attribute-Value (AV) analyse

· Roadmapping

· Futuring

· Scenario planning & PEST

· Portfolio Analyse

· BCG Matrix

· GE/McKinsey matrix

· PLC Matrix

· PM Matrix Ansoff

· Stage Gate Model

· Risico analyse (Coso model)

· Conjoint analyse

· Management by Objectives (SMART)

· Belbin

Methoden

Methoden, technieken en tools

· Mindmapping

· Brainstorming technieken

· Correlatie & visgraat diagrammen

· Balances Scorecards

Technieken

· Mindmapping software

· Innvation scorecards

· Correlatie matrices & spreadsheets

· Questionaire design & analyse software /statistische tools

· Mailing manager

· Report generators

· Flapover/ brownpaper/ ideekaarten/ ….

· Last-but-not least: …”boeren verstand”

Tools

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker.
[Abraham Maslow]

duurzaamheid in innoveren