Innovatie Advies achtergrond logo (alleen wijzers)

Waarden

5over8 Innovatie Advies laat zich in haar doen en laten leiden door een aantal voor haar belangrijke waarden, zoals:

· Integriteit en authenticiteit

· Mensgerichtheid

· Milieubewust

· Openheid

De waardegedrevenheid van 5over8 komt tot uitdrukking in haar streven om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Het rekening houden met de medemens en belanghebbenden (People) en het milieu (Planet) bij het streven naar een gezonde en profijtelijke bedrijfsvoering (Profit) zit bij wijze van spreken in de ‘genen’ van 5over8.

Deze waardegedrevenheid zit in het ‘denken en doen’ en komt tot uitdrukking in de manier van zaken doen, werkwijzen, en resultaten.

duurzaamheid in innoveren